โปรแกรมขายสินค้าและสินค้าคงคลัง / KP POS

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
หน้าหลัก
บันทึกสินค้า
พิมพ์บาร์โค้ด
ขายสินค้า
ใบเสร็จรับเงิน
รายงานรายรับ
รายงานการขายสินค้า
ขายสินค้า
ทอนเงิน
อ่านบาร์โค้ด
คุณสมบัติพิเศษ
 • รองรับระบบ Touch Screen
 • สามารถกำหนดราคาสินค้า 4 ราคา
 • สามารถบันทึกสินค้าแบบยกเว้นภาษี
 • สามารถกำหนดให้แสดงสินค้าในแบบ Touch Screen
 • สามารถกำหนดอัตราราคาขายเฉพาะบุคคล
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเฉพาะบุคคล
 • รองรับระบบหลายคลังสินค้า
 • สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้า
 • สามารถบันทึกรายการขายสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้าน
 • สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มและแบบย่อ
 • มีระบบการรับคืนสินค้าและส่งคืนสินค้า
 • มีระบบการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

Template Design free joomla templates