Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ Online Banking)

scb-16 เลขที่ 403-1-16250-2 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเอมวิกา แฟงพุ่ม ธนาคารไทยพานิชย์ (สาขาบิ๊กซีสุโขทัย)
kbank เลขที่ 364-2-68634-9 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเอมวิกา แฟงพุ่ม ธนาคารกสิกรไทย (สาขาบางเมฆขาว)
  เลขที่ 020293972863 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีก้องภพ คำคง ธนาคารออมสิน (สาขาคีรีมาศ)

หมายเหตุ

สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่ง SMS ยืนยันการชำระเงินมาที่ 08 6468 1075, 08 9478 4625 หรือ LINE ID : 0894784625
ผู้ซื้อจำเป็นต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้ มาทาง อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่ง SMS มาที่ 08 6468 1075, 08 9478 4625หรือ LINE ID : 0894784625

  1. หมายเลข Personal ID
  2. ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ อีเมล (ถ้ามี)
  3. สลิปการโอนเงิน (ถ้ามี)
  4. ซอฟต์แวร์ที่สั่งซื้อ หรือเช่าใช้งาน อาทิเช่น KP VDORent

หลังจากที่ทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงิน และ ข้อมูลผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
ทางเราจะส่งหมายเลข Serial No. ไปให้ทาง SMS หรือ อีเมล หรือ LINE ของผู้ซื้อ

  • สินค้ารับประกันและอัพเกรด รวมถึงบริการรีโมทฟรี 1 ปี (หลังจากนั้นคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม)
  • Upgrade ฟรี (ใน Version เดียวกัน)
  • กรณีโปรแกรมมีจุดบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานต่างๆ ภายในโปรแกรม (แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ เท่านั้น)
  • กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อแก้ปัญหา คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แล้วแต่กรณี

Template Design free joomla templates