โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Easy (Model 4)

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
MainEasy order
product receive
table
คุณสมบัติพิเศษ
 • สามารถกำหนดพนักงานขาย, เสริฟ หรือ PR (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารภกำหนดให้คิดค่าคอมหรือให้คะแนน แก่พนักงานขาย หรือ PR (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดหมายเลขโต๊ะแบบไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดหมวดสินค้า
 • สามารถกำหนดอัตราค่าบริการ (Service Chanrge) ให้กับแต่ละหมวดสินค้า (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดให้คิดภาษี ให้กับแต่ละหมวดสินค้า (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดให้สินค้าทำส่วนลดหรือไม่ก็ได้ โดยกำหนดจากหมวดสินค้า
 • สามารถกำหนดให้ส่งรายการไปที่เครื่องพิมพ์ ห้องครัว หรือบาร์น้ำ หรือทาง Monitor ได้ทั้งหมด 4 จุด (Monitor มีเฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดสินค้าแบบไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดชื่อสินค้าได้ 2 ภาษา เพื่อใช้ในการพิมพ์บิล หรือส่งรายการ กรณีมีครัว หรือลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดให้สินค้าสามารถลบออกจากขาย โดยระบุเวลาเมื่อสั่งสินค้าไปแล้ว นานเท่าไหร่ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดอัตราคะแนน หรือค่าคอมของสินค้านั้นๆ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดสินค้านั้นๆ รับคืนได้หรือไม่ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดสินค้า เป็นสินค้าแบบชั่งน้ำหนัก (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดรูปสินค้า เพื่อใช้ในการขาย
 • สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้ 4 ราคา (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถบันทึกวัตถดิบ และ สูตรอาหาร (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถบันทึกประเภทลูกค้า เพื่อกำหนดให้ใช้ราคาสินค้า A,B,C,D และกำหนดให้มี Service Charge หรือไม่ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดรายละเอียดลูกค้า (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดงบประมาณของลูกค้าแต่ละคนได้ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถบันทึกหมายเลขเครื่องบันทึก (สำหรับกรณีขอหมายเลขจาก สรรพากร) (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Stanalone และแบบ Network 
 • สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถบันทึกสินค้าแบบเป็นชุดได้ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดอัตราภาษี หรือ ประเภทภาษี (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดการปัดเศษของค่าสินค้า (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดพิมพ์ใบเสร็จแบบอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดจำนวนการพิมพ์ใบเสร็จ ในแต่ละครั้ง (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดให้ส่งพิมพ์ไปในห้องครัว ด้วยภาษาที่ 1 หรือ 2 หรือทั้ง 2 ภาษา (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดให้ยกเลิกโต๊ะได้ในเวลาที่กำหนด หลังจากเปิดโต๊ะ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถสั่งพิมพ์โลโก้ร้าน ในใบแจ้งค่าบริการ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เครื่อง
 • สามารถกำหนดหรือปรับปรุงสต๊อกสินค้า
 • สามารถรายรับ /รายจ่ายอื่นๆ
 • สามารถการค้างชำระและรับค้างชำระ (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถ Lock สินค้าหมด (เฉพาะรุ่น Express)
 • สามารถระบุหมายเหตุสินค้า
 • มีระบบแยกโต๊ะและแยกบิล (เฉพาะรุ่น Express)
 • มีระบบบอกจำนวนครั้งที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ว่าในแจ้งหนี้พิมพ์เป็นครั้งที่เท่าไหร่
 • มีระบบการยืนยันสินค้าเรียบร้อย เพื่อรับรู้ว่าในแต่ละโต๊ะได้สินค้าครบหรือไม่ (เฉพาะรุ่น Express)
 • มีระบบสำรองข้อมูล
 • ใช้ฐานข้อมูล Access (เฉพาะรุ่น Easy) และ Microsoft SQL Server 2012 Express ซึ่งเป็น Free License ซึ่งมีความเสถียรสูง (เฉพาะรุ่น Express)
 • มีระบบ Pocket PC (เฉพาะรุ่น Express)

Template Design free joomla templates