Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel
Downloads
ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหาไฟล์ ส่งไฟล์ ขึ้น
หมวดหมู่: Business Software
หน้าที่ 1 จาก 2
ไฟล์:
โปรแกรมขายสินค้า / KP POS รุ่น:5.2

(0 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

โปรแกรมขายสินค้าและสินค้าคงคลัง สำหรับร้านมินิมาร์ท ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ฯลฯ สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รองรับระบบทัชสกรีน สามารถออกใบกำกับภาษีทั้งแบบเต็มและแบบย่อ
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-12-09
10.96 MB
144
โปรแกรมขายสินค้า / KP POS Starter รุ่น:5.0.0.4

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

โปรแกรมขายสินค้าและสินค้าคงคลัง สำหรับร้านมินิมาร์ท ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ฯลฯ สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รองรับระบบทัชสกรีน สามารถออกใบกำกับภาษีทั้งแบบเต็มและแบบย่อ
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-08-20
13.08 MB
936
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant รุ่น:6.0

(0 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-09-30
12.15 MB
164
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant 2018 รุ่น:5.1

(0 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2561-08-12
22.75 MB
28
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Easy รุ่น:5.5.0.1

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-10-02
18 MB
1480
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Easy (Model 3) รุ่น:5.6

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-10-11
19.03 MB
447
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Easy (Model 4) รุ่น:5.8

(0 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-04-15
12.69 MB
53
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Express 2012 (ຊອບແວຮ້ານອາຫານ) รุ่น:4.4.0.4

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง รองรับทั้งภาษาไทย, จีนและลาว (ພາສາລາວ)
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-08-20
63.76 MB
38532
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Express 2014 รุ่น:5.2.0.1

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-09-15
17 MB
506
โปรแกรมร้านอาหาร / KP Restaurant Express 2017 รุ่น:5.5

(0 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-05-09
53.74 MB
88
โปรแกรมร้านอาหารบุฟเฟต์ / KP Restaurant Buffet รุ่น:1.0.0.0

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านอาหารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์สำหรับร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ รางวัลซอร์ฟแวร์ธุรกิจยอดเยี่ยม Thaiware Award 2005 ช่วยการบริหารจัดการระบบการรับ Order พิมพ์บิล สต๊อกสินค้า เช็คยอดรายรับ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2558-09-12
17.97 MB
264
โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ / KP Bookrent Professional XP รุ่น:3.8

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ร้านเช่าหนังสือที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ ช่วยในการเช่ายืมคืนสินค้า สะดวกต่อการทำงาน รวดเร็ว และถูกต้อง ป้องกันปัญหาการทุศจริต การส่วนประกอบหลักๆ ประกอบไปด้วย ระบบการเช่ายืม การรับคืน การสืบค้นหนังสือและสมาชิก
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-08-20
22.79 MB
19860
โปรแกรมศูนย์เช่าวีซีดีและดีวีดี / KP VDOrent Professional 14 รุ่น:14.0.0.8

(1 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ศูนย์เช่าที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ศูนย์เช่าวีซีดีและดีวีดี หรือสื่อภาพยนตร์ทุกชนิด ช่วยในการจัดเก็บหมวดหมู่สินค้า รายชื่อสมาชิก สะดวกในการค้นหา การเช่ายืมคืนและการรับคืนสินค้า สะดวกต่อการทำงาน รวดเร็ว และถูกต้อง
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-08-20
68.58 MB
20217
โปรแกรมสนุ๊กเกอร์ / KP Snooker รุ่น:1.1

(2 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการโต๊ะสนุ๊กเกอร์ จับเวลา เปิดปิดไฟ อัตโนมัติ สั่งอาหารรหว่างเล่น และ ฯลฯ
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2557-08-20
15.96 MB
3716
โปรแกรมโรงแรม / KP Hotel รุ่น:5.5

(0 โหวต)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-12-17
18.37 MB
194